Nederland staat voor een uitdagende wateropgave. Klimaatverandering, toenemende aandacht voor waterkwaliteit en verstedelijking vragen om een verdere een optimalisatie van het watersysteem. Duurzaamheid en kosteneffectiviteit staan hierbij centraal en vragen om integrale, gebiedsgerichte samenwerking. Het volstaat niet langer om als partijen uitsluitend vanuit het eigen sectorale belang te handelen. De inrichting en uitvoering in het gebied staan centraal. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe kan dit in de praktijk worden gerealiseerd?

 

De computer speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. De huidige generatie professionals brengt een groot deel van haar tijd door op internet en in virtuele computerwerelden. Onderdeel daarvan is een groeiende niche genaamd "serious games". Deze computergames bevatten, naast het aansprekende gamegedeelte, ook een ingewikkelde simulatie met een serieuze boodschap. De spelers ervaren het complexe vraagstuk op een actieve manier en zoeken vaak in teamverband naar een gezamenlijke oplossingen. Hierbij ontstaat inzicht en vaak ook respect voor elkaars belangen. Droge stof komt tot leven en kennis beklijft!

Serious Games?

Bewustwording en aanpassing van werkwijze gaan geleidelijk. De eerste stappen hierin zijn bewustwording van de eigen houding en het gedrag van andere actoren. Daarnaast gaat het om het opbouwen van inzicht in de eigen toegevoegde waarde voor de gebiedsontwikkeling als geheel. Een serious game kan juist op deze punten, spelenderwijs, een belangrijke bijdrage leveren. Kennis van de belangen van alle betrokkenen en de effectiviteit en kosten van maatregelen zijn daarbij impliciet in het spel verwerkt. De focus tijdens het spelen ligt op de meerwaarde van samenwerking met als oogmerk betere (lees integrale, duurzame en breedgedragen) oplossingen de beste kans van slagen te geven.

Verbeteren door spelen

Elke speler heeft een actorrol in het spel en een eigen virtuele computerwereld met unieke belangen waarbinnen hij/zij opereert. Tot deze wereld behoren unieke maatregelen, definities en acties. De speler heeft aantal prestatie-indicatoren die aangeven hoe verdienstelijk hij/zij het spel speelt. Men kan hierbij denken aan ruimtelijke kwaliteit, financieel beleid, wateropgave, sociale leefbaarheid etc.

De speler wordt vervolgens via een computernetwerk geconfronteerd met het handelen van de andere actoren in het speelgebied en met externe factoren zoals klimaatverandering. Het is dan aan de spelers hier uit te komen. Er worden de spelers daarbij oplosrichtingen geboden, maar deze zijn niet bindend. Tot slot worden de spelers gevraagd hun ruimtelijke indeling met bijhorende begroting.

Het spel


Het spel is meer dan een "computer alleen" en wordt dan ook intensief begeleid. De spelleiding kan door middel van interventies de spelers op nieuwe gedachten brengen of wijzen op mogelijk nut van een bepaalde oplossing. Na het spelen van het virtuele spel volgt de evaluatie. Door de spelleiding en eventueel een jury van experts wordt de deelnemers een spiegel voorgehouden over hun gemaakte keuzes. Ook onderlinge relaties worden besproken en de keuzes die gemaakt worden naar aanleiding van gedrag of acties van andere actoren. Hiermee wordt de bewustwording gestimuleerd en kan de Watergame bijdragen aan het formuleren van toekomstige (persoonlijke) leerdoelen.

Lees verderDe_Spelsessie.html

De opgave